مردها فکر می کنند برای اینکه به همسرشان محبت کنند و علاقه خود را  به آن ها نشان دهند باید کارهای بزرگی انجام دهند یا هدیه بزرگی برای آن ها تهیه کننددر حالی که زنان حتی کارهای کوچک و جزئی مردان را زیر نظر دارند و ارزیابی می کنند.

اگر مرد از بضاعت مالی خوبی برخوردار نباشد برای تهیه هدیه گران قیمت خود را به سختی می اندازد و در مدیریت مالی خانواده خود به مشکل برمی خورد.

مردها می توانند با دادن شاخه گل یا نوشتن نامه یا پیامک عاشقانه  همسر خود را خوشحال کرده و عشق و محبت خود را در دل همسرشان شعله ور کنند.این ویژگی زنان شاید متاثر جزئی بینی آنها باشد.

منابع:

روحانی(1385)،مقاله11 نکته حیاتی برای ایجاد محبت در زندگی زناشویی ،مجله پرسمان،شماره 49