ارتباط موثر زناشویی

بسیاری از اختلافات و تعارض‌ها در روابط زناشویی ناشی از ارتباط نادرست و مخرب زناشویی است. ارتباط در تمام ابعاد و انواع آن یعنی کلامی و غیرکلامی باید مؤثر و مفید باشد. ارتباط مؤثر میان فردی باعث رشد و شادابی طرفین در زندگی مشترک می‌شود اما در مقابل ارتباط نادرست به‌مرورزمان موجب سرد شدن رابطه‌ها و از بین رفتن فضای گرم و صمیمی خانه ما می‌شود.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد همین ارتباط ناسالم بین زن و شوهر عامل بسیاری از نزاع‌ها و طلاق‌ها هست.

یکی از عوامل مؤثر بر مهارت‌های ارتباطی زوجین اخلاق والدین و اعضای خانواده فرد قبل از ازدواج می‌باشد اگر ارتباط فرد و خانواده‌اش به‌صورت صمیمانه و صادقانه باشد الگوی رفتاری و اخلاقی فرد با همسرش نیز همین خواهد بود. اگر این ارتباط سرشار از تنش و اختلاف و مشاجره باشد ارتباط این زوج با همسرش ناسالم خواهد بود.

 یادگیری مهارت‌های ارتباط مؤثر برای زوجین باعث پایین آمدن تنش در ارتباط آن دو و بالا رفتن هیجانات مثبت آن‌ها می‌شود.

منبع:

https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3992/7955/103922