اتنظارات همسران

هیچ مرد و زنی را نمی‌توان پیدا کرد که از یکدیگر انتظاراتی را نداشته باشند حتی رمانتیک‌ترین آن‌ها. گاهی اوقات این خواسته‌ها به جاست و گاهی اوقات غیرمنطقی. اسلام برای هردو جایگاه و حقوقی را در قالب حد و مرزی مشخص دانسته است.(1) البته با گفتگوی صمیمانه و همدلانه می‌توان به این انتظارات پی برد.

تفاوت‌های جسمی و روانی زنان و مردان باعث شکل گیری انتظارات متفاوت می‌شود. تفاوت‌های مردان و زنان در تفکر و احساسات و رفتار باعث تفاوت نگرش آنها به مسائل روزمره و امورات زندگی می‌شود. زن و شوهر هردو در دو فضای متفاوت تربیت شده‌اند و شخصیت آن‌ها شکل گرفته است در نتیجه علایق و سلیقه‌های آنان متفاوت خواهد بود.

مثلاً زن توقع دارد که شوهرش همیشه به او توجه کرده و ابراز علاقه بکند درست است این خواسته طبیعی هر زنی است که همسرش بیشتر به او توجه کند اما با وجود مشکلات و شرایط مختلف در موقعیتهای گوناگون در زندگی نباید انتظار داشت که شوهر بتواند تمام انتظارات طرف مقابل را برآورده کند. البته مرد هم نباید انتظار غیرمنطقی از همسر خود داشته باشد مثلاً اینکه همیشه وقتی از سرکار به خانه برمی گردد با استقبال با نشاط همسر خود مواجه شود در حالی که گاهی اوقات به خاطر وجود مشکلات جسمی یا روحی این خواسته امکان پذیر نیست.

منابع:

1. کنزالعمال،ج 5، ص 116

2. https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3992/8163/107589
3. http://rasekhoon.net/lifestyle/show/1364974