کارهای خونه ظاهرا راحت به نظر میان ولی اگه بیشتر فکر کنیم متوجه می شیم که غذا پختن و تمیز کردن خونه و نگهداری بچه حوصله زیادی می خواد.

یکی از کارهایی که باعث افزایش رضایت  زن‌ها می‌شود کمک کردن در کار خانه است. مثلاً وقتی داری با بچه‌ها بازی می‌کنی تا خانوم کارهارو انجام بده یا توی مرتب کردن وسایل خونه کمک می‌کنی زن با خودش می گه: چه شوهر خوبی دارم که حامی منه. (۱)

 کمک به زن در کارهای خانه ثوابش از عبادت هزار ساله و هزار حج و هزار عمره بهتر است (۲)

منابع:

1. برداشتی از مقاله بررسی رابطه احساس مثبت به همسر با سلامت خانواده در کارکنان انتظامی استان خراسان شمالی،پدیدآورنده: وظیفه دان رضا ،فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی ،سال سوم،شماره12،زمستان 1395

2.بحار الأنوار (ط - بیروت) ، ج‏101 ،باب 6 فضل خدمة العیال ، ص : 132