همنشینی با همسر

رضایت زوجین از زندگی با یکدیگر در رفتار و کلام و احساسات و افکار آنها در طول روز نمایان می­شود. رضایت زوجین از همدیگر نشانه هایی دارد که عبارتند از:

  1. با وجود مشغله های دیگر ازجمله دغدغه های شغلی و غیره تا زمانی برای باهم بودن وقت اختصاص می­دهند.
  2. به یکدیگر اعتماد دارند و به دنبال چک کردن یکدیگر نیستند.
  3. با وجود مشغله های زیاد نیازهای همسرشان را به موقع تامین می­کنند.
  4. به نظرات همسر خود احترام می­گذارند هرچند که با آن مخالف باشند.(1)

در اسلام همنشینی با خانواده نزد خداوند از اعتکاف محبوب تر است.(2)   

منابع:

  1.   http://rasekhoon.net/lifestyle/show/1373896    
  2. میزان الحکمة،ج4،ص287