ارزش‌ها همان بایدها و نبایدهایی است که بر اساس فرهنگ جامعه و خانواده شکل‌گرفته است. هر خانواده‌ای هم برای خودش ارزش‌هایی دارد که آن‌ها را می‌پسندد و بعضی از کارها و رفتارها را نمی‌پسندد. مثلاً در خانواده ما باحجاب بودن ارزش دارد  یا درس خوندن زیاد و یا کار کردن مداوم اهمیت زیادی دارد.

بچه های ما همان  ارزش‌هایی را که می‌پسندیم و به آن ها علاقه داریم را یاد می‌گیرند و با ما همانندسازی می کنند. هر رفتار و اعمال که ما انجامش بدهیم بچه ها هم آن ها را تکرار می کنند. پس باید مواظب باشیم که چه چیزهایی را به بچه‌ها یاد می دهیم.

منابع:

1.     عوامل مؤثر بر شکل‌گیری ارزش‌ها در خانه و مدرسه، نوابی نژاد، شکوه؛ مجله پیوند، شماره ۴۲۰، مهر ۱۳۹۳، ص ۳ تا ۶

2.     بررسی تربیت کودک در روایات اسلامی و سیره عملی اهل بیت(علیهم السلام)، مجله شمیم، یاس آذر ۱۳۸۴، شماره ۳۳