مردی که صبح برای کسب روزی حلال از خانه بیرون می‌رود و سختی‌هایی را متحمل می‌شود وقتی با ذهن وجسمی خسته به خانه برمی گردد توقع دارد با خوشرویی و گشاده رویی همسر خود مواجه شود و با گفتگوی مناسب همراه با تکریم و احترام خستگی کار را از تن به در کند و به آرامش برسد.

ولی اگر همسر به محض آمدن شوهر به خانه از او گله کند و با سخنان منفی و ناراحت کننده از او استقبال کند نه تنها شوهرش به آرامش نمی‌رسد بلکه ممکن است این گفتگو منجر به بحث و مشاجره شود. (۱)

مردی به محضر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) آمد و عرضه داشت: من همسری دارم که هرگاه وارد خانه شوم به استقبالم می‌آید و چون می‌خواهم از منزل بیرون روم بدرقه‌ام می‌کند. هرگاه مرا اندوهگین ببیند می‌گوید چه چیزی تورا اندوهگین کرده است؟ اگر برای مخارج زندگی‌ات ناراحتی، مطمدن باش که دیگری (خداوند متعال) عهده دار آن می‌باشد. اگر برای آخرت غصه می‌خوری خدا اندوهت را زیاد کند. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: خداوند (در روی زمین) کارگزارانی دارد و این زن یکی از آنها است و برای او نصف پاداش شهید می‌باشد. (۲)

منابع:

۱. ماهنامه اطلاع رسانی، پژوهشی، آموزشی مبلغان شماره ۲۶

۲. وسائل الشیعة، ج ۲۰، ص ۳۲