سپاسگزاری زن و شوهر نسبت به یکدیگر هم می‌تواند آشکار باشد هم پنهان. در سپاسگزاری آشکار کارهای خوب همسر خود را یادآوری می‌کنیم و از او تشکر می‌کنیم.

تشکر زبانی علاوه براینکه صمیمیت بین زوجین را افزایش می‌دهد احساسات مثبت و عاشقانه را بر می‌انگیزد و آندو را بر محبت کردن به یکدیگر تشویق می‌کند. (۱)

البته این کار پسندیده و شایسته منحصر در روابط زوجین نیست بلکه درتمام روابط اجتماعی بین انسان‌ها باعث پایداری روابط می‌شود.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: «اگر کسی به شما محبّتی کرد شما هم محبّت او را جبران کنید و اگر نتوانستید لااقل از او تشکر نمایید، این تشکر شما پاداش او خواهد بود.»(۲)

منابع:

۱. عباس پسندیده (۱۳۹۱)، کتاب رضایت زناشویی، قم، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، ص ۱۴۴

۲. بحار الأنوار (ط – بیروت)، ج ۷۴، ص ۱۵۲