صله‌رحم یکی از نیازهای روان‌شناختی انسان هست که باعث آرامش انسان و کمتر شدن اضطراب‌ها و همچنین خشنودی خداوند متعال می‌شود.

وقتی انسان‌ها با یکدیگر ارتباط صمیمانه برقرار می‌کنند و  بدون هیچ توقعی توجه و کمک می‌کنند این احساس که ما برای همدیگر ارزش قائلیم در وجود آن‌ها افزایش می‌یابد.

 صله‌رحم علاقه اجتماعی را بالا می‌برد. ممکن است ما در این رفت‌وآمدها با مشورت بتوانیم راه‌حلی را برای برطرف کردن مشکلات زندگی و تجربیات مفیدی را به دست آوریم.

منابع:

غباری بناب باقر، فقیهی علی‌نقی، قاسمی پور یدالله، مقاله آثار صله‌رحم از دیدگاه اسلام و روان‌شناسی و کاربردهای تربیتی آن، فصلنامه تربیت اسلامی، پاییز و زمستان ۱۳۸۶