مدارا با همسر

زن وشوهر همانطور که در بعضی از امور باهم نظرات و علایق مشترک دارند ممکن است در سایر امور با هم اختلاف نظر داشته باشند. این طبیعی است زیرا زوجین از دو خانواده و سبک زندگی متفاوت می­باشند.

تعارض‌های زناشویی تعارض در امور شخصی اعم از افکار و احساسات و رفتار و تعارض در امور اجتماعی اعم از باورها و رسوم و تعارض در نحوه روابط زن وشوهر با جامعه و فرهنگ موجود درآن است.

آن­چیزی که از خود تعارض مهم‌تر است نحوه مواجهه و حل آن است. ⛔️ سکوت طولانی مدت هنگام تعارض به مرور باعث سردی روابط زوجین و پرخاشگری باعث کشمکش و تنش بیشتر بین همسران می­شود. (1)

✅ مدارا و سازش با همسر علاوه بر صمیمیت و احترام را در ارتباط متقابل زناشویی افزایش می­دهد و حل اختلافات بین زن و شوهر را آسانتر می­کند. (2)

منبع:
1. آذر، ماهیار؛ (1385)، ازدواج: حل مشکلات زناشویی، تهران: نشر قطره، چاپ سوم.

2. مکارم الاخلاق، ص 218.