معاشرت با همسر

مهارت‌های ارتباطی شامل ارتباط کلامی و غیر کلامی می‌شود. وقتی زوجین با کلام و چهره خود نسبت به احساسات و افکار خود واکنش نشان می‌دهند زمینه درک بیشتر و دوطرفه بین آندو بیشتر می‌شود. البته هرچقدر این واکنش‌ها مثبت و ناشی از برداشت مطابق با واقعیت باشد نتیجه ارتباط و تعامل بین زوجین بهتر و مفیدتر است. مهارت‌های ارتباطی تعاملات سازنده بین زوجین را به ارمغان می‌آورد.

نحوه ارتباط برقرار کردن، در رضایت فردی زوجین و حل تعارضات زناشویی نقش بسزایی دارد. وقتی که یک ارتباط سالم بین زن و شوهر شکل می­گیرد آندو باهم صحبت می‌کنند و با تبادل احساسات و افکار برای مشکلات زندگی خود راه حل مناسبی پیدا می­کنند. (1)

قرآن ملاک ارتباط و تعامل شوهر با همسر خود را عرف، شرع و رفتار جوانمردانه می‌داند. (2)

منابع:

  1. http://jwfs.alzahra.ac.ir/article_2752.html
  2. https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3674/3695/20557