تفاوت های شخصیتی زوجین

فرد از ابتدای زندگی با دنیای پیرامون خود آشنا می‌شود و با دیگران مخصوصاً پدر ومادر خود ارتباط برقرار می­کند و نسبت به رفتار و هیجانات آنها، واکنش رفتاری و هیجانی نشان می‌دهد. تربیت و خصوصیات منتقل شده از پدر و مادر و واکنش‌های رفتاری و هیجانی  خود فرد و افکار او شخصیتش را شکل می‌دهند.

ویژگی‌های شخصیتی بر درک و تعامل دوطرفه زوجین تأثیر بسزایی دارد.یکی از تفاوت‌های شخصیتی برونگرایی و درونگرایی است. تفاوت‌های شخصیتی در زندگی زناشویی ممکن است باعث عدم تفاهم و تعارض و سردی روابط زوجین شود. (2)

آگاهی از این تفاوت‌ها و برخورد و واکنش مناسب با آنها زمینه مشاجره بین زن و شوهر در امور روزانه زندگی را کاهش می‌دهد. گاهی اوقات آگاهی‌های لازم در مورد تفاوت­های شخصیتی میزان طلاق را کاهش می‌دهد.البته لازم است زوجین قبل از ازدواج با مراجعه به مشاور و خدمات مشاوره‌ای مناسب به تفاوت‌های شخصیتی آگاهی پیدا کنند.(2)

منابع:

1.   http://www.sid.ir/FileServer/SF/3241394H0112

2.  http://jfr.sbu.ac.ir/article/view/12451