گوش دادن فعال

در یک ارتباط دوطرفه خوب گوش کردن به اندازه خوب صحبت کردن اهمیت دارد.وقتی که همسران در هنگام صحبت کردن با یکدیگر به دقت به همدیگر گوش می دهند نشان می دهند که در همان لحظه تمام دغدغه آنها آگاهی از نیاز و احساسات همدیگر است. گوش دادن به صحبت های همسر یکی از راه های همدلی کردن با اوست.

گوش دادن مناسب و فعال با شنیدن عادی رایج میان بعضی از زوج های جامعه فرق دارد.گوش دادن گاهی اوقات به نیت مچ گیری و ذهن خوانی و ...انجام می شود ولی گوش دادن فعال با قصد شناختن علایق و احساسات و نیازهای همسر صورت می­ گیرد.(1)

حضرت امیرالومنین علی علیه السلام در مورد اهمیت گوش دادن می فرمایند:هرکس خوب گوش کند،زود بهره مند می شود.(2)

منابع:

  1.  https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3992/7952/103843
  2.  غرر الحکم و درر الکلم ،ص670 ،ح1590