خیانت به همسر

خیانت به همسر یکی از بزرگ‌ترین ظلم‌هایی است در زندگی زناشویی در حق خیانت دیده می شود. افرادی که به همسر خود خیانت می­کنند معمولاً از همسر خود رضایت کمتری دارند یا میل جنسی افراطی و افسارگسیخته دارند و نسبت به ارزش‌های اخلاقی بی‌توجه هستند. عامل مؤثر دیگر در این مسئله کمبود محبت و نداشتن ارتباط درست و صمیمانه بین همسران است. (1)

گاهی اوقات در اثر نداشتن ارتباط عاطفی و کلامی مناسب و کافی بین زن و شوهر رابطه سرد می­شود و به‌مرورزمان عدم ارتباط عاطفی و احساسی میان زوجین منجر به خیانت عاطفی و جنسی می شود.

حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) خیانت را رأس و اوج نفاق و کفر می‌داند. البته معنای این روایت خیانت در هر زمینه‌ای اعم از خیانت به ملت، خیانت زناشویی و ... را در برمی‌گیرد. (2و3)

منابع:
1. http://rasekhoon.net/lifestyle/show/1365747

2. غرر الحکم : (۵۲۲۷)

3. غرر الحکم :(۵۲۶۰)